Välineet

Kullekin välineelle on annettu tärkeysluokitus, joka kuvaa välineen keskeisyyttä maailmalla, Suomessa ja opetussektorilla. Luokitukseen vaikuttaa käytön suosio, opetukselle hyödylliset ominaisuudet sekä vakiintunut asema markkinoilla.
  • 3: Alansa markkinajohtaja maailmalla tai Suomessa. Jokaisen opettajan tulisi nimen kuullessaan pystyä kuvailemaan, mitä sillä voi tehdä, mielellään omakohtaisen tutustumisen pohjalta.
  • 2: Varsin suosittu ja tärkeä palvelu, tai palvelu, joka melkein ainoana tarjoaa jonkin erityistoiminnon. Opettajan pitäisi tietää nimen kuullessaan, mistä välineessä suunnilleen on kyse.
  • 1: Muut palvelut, jotka ovat suhteellisen suosittuja ja mielenkiintoisia, mutta Suomessa tai opetuskäytössä vähemmän tunnettuja. Näihin kannattaa tutustua, jos ne kuvauksen perusteella vaikuttavat kiinnostavilta.
  • 0: Palvelut, jotka kirjassa on mainittu, mutta ei tarkemmin esitelty.